REKLAMACJE

Wszystkie Towary objęte są gwarancją producenta.

Reklamację można złożyć drogą elektroniczną na adres sklep@internetowyogrod.pl lub w formie listu poleconego.

Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail, pod którym Klient występuje w Sklepie, opisanie transakcji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację, a także konkretne żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją.

Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru wraz z dokładnie sprecyzowaną przyczyną reklamacji. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres przypisany do Konta lub wskazany w reklamacji.

Gdy wymiana bądź naprawa Towaru okaże się możliwa, Sklep powiadomi o tym Klienta oraz przekaże wszelkie informacje dotyczące dalszego toku postępowania.

W przypadku odrzucenia reklamacji Sklep powiadomi o tym Klienta drogą elektroniczną podając powody tej decyzji.

Zwrot należności w przypadku uznania reklamacji nastąpi w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta sposobu płatności za Towar, a w przypadku zapłaty za pobraniem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy niezwłocznie po rozpoznaniu reklamacji, nie później niż w terminie 7 dni. W przypadku, gdy na zakupiony Towar została wystawiona faktura VAT, termin 7 dni liczony jest od daty zwrotu do naszej Firmy podpisanej przez Klienta faktury korygującej.

Reklamowany Towar należy odesłać na adres: ul. Pogodna 22, 39-200 Dębica

Kontakt

604 337 851

sklep@internetowyogrod.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - piątek: 9:00 - 17:00

Sobota: 9:00 - 13:00

Social Media

Facebook

Bezpieczne błyskawiczne płatności

Przesyłki nadawane dzięki

GLS

Sklep zrealizowany przez

LiteVar.shop