Regulamin sklepu internetowego INTERNETOWYOGROD.PL

Właścicielem sklepu internetowyogrod.pl jest:

FHU "Internetowy Ogród" Joanna Jedynak

ul. Pogodna 22, 39-200 Dębica,

NIP: 8722370526

REGON: 181091396

BNP Paribas Bank Polska S.A.

87 1750 0009 0000 0000 2375 5866


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Warunkiem korzystania ze Sklepu i składania zamówień jest wyrażenie zgody przez Klienta na postanowienia Regulaminu. Korzystanie przez Klienta ze Sklepu oznacza, iż uważnie zapoznał się on z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia.
 • Zamówienia można składać poprzez stronę internetową internetowyogrod.pl oraz drogą e-mailową pod adresem: sklep@internetowyogrod.pl.
 • Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Polski.
 • Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 • Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie, jednak nie dotyczy to Towaru prawidłowo zamówionego przez Klienta.
 • Wszystkie Towary znajdujące się w Sklepie są fabrycznie nowe.
 • Towary widoczne na stronie internetowej Sklepu nie są ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 • Wielkość sadzonek jest zmienna i uzależniona od pory roku i fazy rozwojowej rośliny. Na wiosnę, krzewy oraz drzewa mogą nie mieć liści, a byliny - części nadziemnej. Dbając o prawidłowy rozwój, niektóre sadzonki są przycinane, aby lepiej się rozkrzewiały i zyskiwały na masie zielonej. Latem, w wysokich temperaturach, rośliny mogą czasem zwiędnać i tracić wigor. W takim przypadku zalecamy obfite podlanie rośliny po posadzeniu.
 • Rośliny kopane z gruntu wysyłane są od 1 marca do 30 kwietnia oraz od 1 października do 30 listopada. Rośliny w doniczkach wysyłane są na bieżąco.
 • Każde zamówienie złożone przez Klienta wymaga potwierdzenia ze strony Sklepu.


II. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 • Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 • Do złożenia zamówienia wymagana jest rejestracja Klienta.
 • Do rejestracji Klienta i realizacji zamówienia konieczne jest podanie danych kontaktowych (imię i nazwisko, telefon, e-mail) oraz adresu miejsca dostawy (ulica, kod pocztowy, miasto). W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych, Sprzedający podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ich uzupełnienia lub weryfikacji. W takim przypadku, gdy kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia.
 • O każdorazowym odstąpieniu od realizacji zamówienia Sprzedawca zobowiązany jest powiadomić Klienta ze wskazaniem przyczyny.
 • Zrealizowane zamówienie zostanie potwierdzone wiadomością e-mail przesłaną na adres e-mail zamieszczony w formularzu zgłoszeniowym z podaniem daty wysyłki Towaru.
 • Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 7 dni, nie będą realizowane.
 • Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny u Dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Sprzedający skontaktuje się z Klientem w celu ewentualnej zmiany zamówionego Towaru, anulowania zamówienia lub uzgodnienia orientacyjnego czasu jego realizacji.


III. WARUNKI PŁATNOŚCI

 • Za zakupiony Towar można zapłacić wybierając dowolny sposób dostępny i aktywny w danym momencie dla określonych transakcji w Sklepie: płatność online, przelew bankowy lub płatność za pobraniem.
 • Przelew tradycyjny następuje na rachunek Sklepu podany na stronie internetowej. Towar jest wysyłany po wpłynięciu środków na konto.
 • Płatność za pobraniem oznacza, że Klient płaci za towar kurierowi w momencie otrzymania przesyłki.
 • Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
 • W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, Sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.


IV. DOSTARCZENIE TOWARU

 • Miejscem wykonania umowy jest miejsce dostawy wskazane przez Klienta.
 • Zamówione Towary są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS.
 • Zamówione produkty z działu ROŚLINY, ze względu na bezpieczeństwo wysyłane są w osobnych paczkach, w związku z czym podlegają osobnym opłatom za koszt transportu.
 • W każdym przypadku przed dostarczeniem przesyłki kurier kontaktuje się z Klientem telefonicznie pod numer podany w trakcie składania zamówienia i uzgadnia dogodną godzinę dostawy.
 • Czas realizacji zamówienia wynosi do 10 dni roboczych od momentu potwierdzenia płatności za zamówiony Towar. W przypadku płatności za pobraniem, czas realizacji zamówienia wynosi również do 10 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
 • Zaleca się, by Klient dokonał sprawdzenia stanu Towaru niezwłocznie po dostarczeniu przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń mogących powstać w transporcie, wskazanym jest by Klient sporządził wraz z kurierem odpowiedni protokół oraz niezwłocznie zawiadomił o tym fakcie Sklep. Protokół ten jest podstawą reklamacji, bez niego nie jesteśmy w stanie uznać ewentualnych roszczeń.
 • W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.


V. REKLAMACJE

 • Wszystkie Towary objęte są gwarancją producenta.
 • Reklamację można złożyć drogą elektroniczną poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej Sklepu lub w formie listu poleconego na adres Firmy.
 • Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres e-mail, pod którym Klient występuje w Sklepie, opisanie transakcji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację, a także konkretne żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją (wzór reklamacji).
 • Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru wraz z dokładnie sprecyzowaną przyczyną reklamacji. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres przypisany do Konta lub wskazany w reklamacji.
 • Gdy wymiana bądź naprawa Towaru okaże się możliwa, Sklep powiadomi o tym Klienta oraz przekaże wszelkie informacje dotyczące dalszego toku postępowania.
 • W przypadku odrzucenia reklamacji Sklep powiadomi o tym Klienta drogą elektroniczną podając powody tej decyzji.
 • Zwrot należności w przypadku uznania reklamacji nastąpi w sposób analogiczny do wybranego przez Klienta sposobu płatności za Towar, a w przypadku zapłaty za pobraniem na wskazany przez Klienta rachunek bankowy niezwłocznie po rozpoznaniu reklamacji, nie później niż w terminie 7 dni. W przypadku, gdy na zakupiony Towar została wystawiona faktura VAT, termin 7 dni liczony jest od daty zwrotu do naszej Firmy podpisanej przez Klienta faktury korygującej.
 • Reklamowany Towar należy odesłać na adres Firmy podany w przesyłce.


VI. ZWROTY

 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Klient zawierający umowę poza salonem sprzedaży ma prawo odstąpienia, bez podania przyczyny, od umowy kupna Towaru w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia zamówionego towaru. Akceptacja postanowień Regulaminu jest równoznaczna w skutkach z poinformowaniem Klienta o prawie odstąpienia od umowy w powyżej wskazanym terminie. Klient może odstąpić od umowy, składając stosowne oświadczenie drogą mailową.
 • Do oświadczenia należy dołączyć paragon będący dowodem dokonania zakupu.
 • Korzystając z prawa odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest odesłać Towar na własny koszt. W przypadku gdy Klient nie złożył oświadczenia o odstąpieniu od umowy droga mailową, wraz z odesłaniem Towaru Klient zobowiązany jest również przesłać pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy wskazując numer rachunku bankowego, na które ma być zwrócona kwota ceny Towaru i koszt jego dostawy do Klienta.
 • Zwrot jest możliwy tylko wtedy, gdy Towar znajduje się w stanie nienaruszonym i nie nosi śladów używania, zawiera wszystkie elementy, z którymi był dostarczony.
 • Pieniądze stanowiące 100% ceny zakupu Towaru zwracane są przelewem na wskazane przez Klienta konto bankowe niezwłocznie po dokonaniu prawidłowego zwrotu, nie później niż w terminie do 7 dni roboczych. W przypadku, gdy na zakupiony Towar została wystawiona faktura VAT, termin 7 dni liczony jest od daty zwrotu do naszej firmy podpisanej przez Klienta faktury korygującej.
 • Zwrotu należy dokonać na adres podany w przesyłce z otrzymanym towarem.


VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • W wyniku złożenia zamówienia Sprzedawca uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Klienta w celu realizacji umowy sprzedaży Towaru. Dane te będą wykorzystywane w celu ewidencji sprzedaży Towaru i kontaktu z Klientem, w tym, w celu informacji o ofercie, promocjach, archiwizacji, a także w celach marketingowych dotyczących produktów oferowanych przez Sklep.
 • Podanie danych osobowych przy korzystaniu ze Sklepu jest dobrowolne, ale niezbędne do dokonania rejestracji lub zakupu w Sklepie.
 • Sprzedający nie udostępni danych osobowych Klientów osobom trzecim w celu ich przetwarzania i wykorzystywania na potrzeby marketingowe. Klient dysponuje prawem wglądu do swoich danych oraz prawem ich aktualizacji i poprawiania.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.
 • Wszelkie kwestie sporne pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu właściwy będzie Sąd dla siedziby Sprzedającego.

Kontakt

604 337 851

sklep@internetowyogrod.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - piątek: 9:00 - 17:00

Sobota: 9:00 - 13:00

Social Media

Facebook

Bezpieczne błyskawiczne płatności

Przesyłki nadawane dzięki

GLS

Sklep zrealizowany przez

LiteVar.shop